Petycje rozpatrzone z 2016 r.

Lp.

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

OPINIE

W PRZEDMIOCIE

PETYCJI

PRZEWIDYWANY 
TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
(skan odpowiedzi)

1.

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA"
GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa
KRS: 0000527454

Inicjatywa - Dbajmy o Najmłodszych - Place Zabaw

Skan petycji

01-04-2016

 

15-04-2016

Skan odpowiedzi na petycję

2.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Inicjatywa - Krajowe Ramy Interoperacyjności - Rozporządzenie - Bezpieczna Administracja Publiczna

Skan petycji

11-04-2016

 

18-04-2016

Skan odpowiedzi na petycję

3.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Inicjatywa - Usprawniajmy Administrację Publiczną - Stop Bylejakości

Skan petycji

19-04-2016

 

25-04-2016

Skan odpowiedzi na petycję

4.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Inicjatywa - Efektywność energetyczna

Skan petycji

25-04-2016

 

25-04-2016

Skan odpowiedzi na petycję

5.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Inicjatywa - Efektywność energetyczna

Skan petycji

04-08-2016

08.08.2016

Skan odpowiedzi na petycję

6.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Inicjatywa - w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Skan petycji

13.10.2016

14.10.2016

Skan odpowiedzi na petycję

7.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - czyste - wzorowe łazienki w szkołach

Skan petycji

12.10.2016

17.10.2016

Skan odpowiedzi na petycję

8.

Andrzej Szumski

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
KOMASOWANI.PL

szumski@oficjalnastrona.pl

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

 

Skan petycji

02.11.2016

24.11.2016

Na podstawie art. 7. pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 poz.
1195) w związku z niespełnieniem warunków art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. Ustawy petycję
pozostawia się bez rozpatrzenia.

9.

Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska,
ul. Trębacka 4 lok.109
00-074 Warszawa,
KRS: 0000265234

Petycja o umieszczenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza

skan petycji

02.11.2016 24.11.2016 Skan odpowiedzi na petycję

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka IT Paulina Kosiorek

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2017-04-06

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-04-06

Data modyfikacji: 2022-01-31

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2016-04-06