pp11

Zarządzenie Nr 32
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – załącznik nr1.
§ 2
Wykaz podmiotów, o których mowa w § 1 sporządza się w formie papierowej
i elektronicznej do dnia 31 maja każdego roku, następnego po roku budżetowym.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka przez okres 2(dwóch) miesięcy oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie programu pomocowego E54/2004

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota ulgi

Rodzaj ulgi

Przyczyna

1

Suchocki Mieczysław

     293,05 zł

Z tytułu kupna

ustawowa

2

Wojtkiewicz Renata

  1 689,02 zł

Z tytułu kupna

ustawowa

3

Kossakowska Magdalena

     227,78 zł

Z tytułu kupna

ustawowa

4

Chrulski Stanisław

  1 528,37 zł

Z tytułu kupna

ustawowa

 

 

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota ulgi

Rodzaj ulgi

Przyczyna

1

Wojdyła Tadeusz

1111,00

Umorzenie

Ważny interes podatnika

2

Krysiuk Stanisław

3460,00

Umorzenie

Ważny interes podatnika

3

Rowińska Maria

1315,80

Umorzenie

Ważny interes podatnika

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie programu pomocowego NN40/2006

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota ulgi

Rodzaj ulgi

Przyczyna

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

1

Prawdzik Piotr

1689,08

„ – „

ustawowa

2

Chmielewski Mieczysław

694,45

„ – „

ustawowa

3

Kowalewski Tobiasz Jan

4841,66

„ – „

ustawowa

4

Szczęsny Andrzej

399,86

„ – „

ustawowa

5

Wieliczko Waldemar

789,97

„ – „

ustawowa

6

Walisiewicz Marek

825,63

„ – „

ustawowa

7

Zieliński Bogdan

522,67

„ – „

ustawowa

8

Chrulski Marek

556,57

„ – „

ustawowa

9

Skrzekut Roman

498,78

„ – „

ustawowa

10

Kulbacki Bogdan

331,5

„ – „

ustawowa

11

Przełomski Stanisław

429,6

„ – „

ustawowa

12

Kulbacki Jarosław

331,04

„ – „

ustawowa

13

Kłoczko Jerzy

2201,03

„ – „

ustawowa

14

Michałowski Sławomir

457,59

„ – „

ustawowa

15

Bujkowski Jan

1399,13

„ – „

ustawowa

16

Karbowski Jan

943,95

„ – „

ustawowa

17

Kulmaczewski Ryszard

706,15

„ – „

ustawowa

18

Sznurkowska Danuta

614,04

„ – „

ustawowa

19

Sobolewska Zofia

163,99

„ – „

ustawowa

20

Stankiewicz Urszula

271,27

„ – „

ustawowa

21

Ułanowicz Dariusz

705,71

„ – „

ustawowa

22

Trocki Piotr

754,83

„ – „

ustawowa

23

Trocki Kazimierz

1332,35

„ – „

ustawowa

24

Warsiewicz Marek

651,27

„ – „

ustawowa

25

Iwaszko Ryszard Krzysztof

2688,57

„ – „

ustawowa

26

Kamiński Andrzej

902,74

„ – „

ustawowa

27

Sadowski Paweł

518,92

„ – „

ustawowa

28

Wykowski Leszek

1734,95

„ – „

ustawowa

29

Jankowski Józef

217,61

„ – „

ustawowa

30

Skok Lucyna

1365,48

„ – „

ustawowa

31

Rowiński Adam

270,28

„ – „

ustawowa

32

Białous Sławomir  Marek

422,82

„ – „

ustawowa

33

Biniek Dorota

903,87

„ – „

ustawowa

34

Kornacki Jerzy

420,96

„ – „

ustawowa

35

Olszewski Piotr

750,32

„ – „

ustawowa

36

Szypulewski Piotr

1381,49

„ – „

ustawowa

37

Witkowski Jan

370,9

„ – „

ustawowa

38

Rauf Anna

554,83

„ – „

ustawowa

39

Mancewicz Marek

1936,43

„ – „

ustawowa

40

Koronkiewicz Zofia

621,2

„ – „

ustawowa

41

Trocki Robert

720,92

„ – „

ustawowa

42

Hołubowicz Tomasz

1095,18

„ – „

ustawowa

43

Domański Robert

853,63

„ – „

ustawowa

44

Czokajło Andrzej

346,66

„ – „

ustawowa

45

Czyżyk Marian

859,35

„ – „

ustawowa

46

Malinowski Edward

512,61

„ – „

ustawowa

47

Trocki Stanisław

336,53

„ – „

ustawowa

48

Wasilewski Rafał

803,09

„ – „

ustawowa

49

Pachucki Piotr

540,35

„ – „

ustawowa

50

Burchman Marian

321,99

„ – „

ustawowa

51

Chrulski Stanisław

613,83

„ – „

ustawowa

52

Milewski Edward

118,91

„ – „

ustawowa

53

Chrulski Marcin

1585

„ – „

ustawowa

54

Pachucki Krzysztof

359,21

„ – „

ustawowa

55

Pachucki Jarosław

428,32

„ – „

ustawowa

56

Suchocki Mieczysław

79,99

„ – „

ustawowa

57

Strękowski Miros£Aw

284,99

„ – „

ustawowa

58

Burchman Elżbieta

645,06

„ – „

ustawowa

59

Wronko Janina

374,85

„ – „

ustawowa

60

Jankowski Jan

269,58

„ – „

ustawowa

61

Kłaczkowski Krzysztof

62,12

„ – „

ustawowa

62

Paulako Maciej

187,46

„ – „

ustawowa

63

Szyperek Przemysław

715,4

„ – „

ustawowa

64

Wasilewski Leon

651,44

„ – „

ustawowa

65

Zyskowski Eugeniusz

842,82

„ – „

ustawowa

66

Szpundow Roman

555,41

„ – „

ustawowa

67

Jachimowicz Justyna

274,01

„ – „

ustawowa

68

Janicki Marek

519,51

„ – „

ustawowa

69

Krysztofik Mirosław

804,54

„ – „

ustawowa

70

Gałażewicz Leszek

128,79

„ – „

ustawowa

71

Urbanowicz Grzegorz

3159,42

„ – „

ustawowa

72

Sieńko Krzysztof

844,38

„ – „

ustawowa

73

Wyszko Krzysztof

2194,03

„ – „

ustawowa

74

Zieliński Waldemar

4005,15

„ – „

ustawowa

75

Borowska Bogumiła

196,4

„ – „

ustawowa

76

Słowikowski Jan

785,92

„ – „

ustawowa

77

Goworowski Krzysztof

79,28

„ – „

ustawowa

78

Kapuścińska Wiesława

856,08

„ – „

ustawowa

79

Kozicz Jan

1207,95

„ – „

ustawowa

80

Kozicz Krzysztof

1575,64

„ – „

ustawowa

81

Kuprewicz Kazimierz

1002,93

„ – „

ustawowa

82

Michniewicz Jarosław

45,29

„ – „

ustawowa

83

Przekop Mirosław

69,11

„ – „

ustawowa

84

Wojciechowski Jarosław

1099,71

„ – „

ustawowa

85

Wojtkiewicz Renata

3208,61

„ – „

ustawowa

86

Słomiński Jarosław

808,39

„ – „

ustawowa

87

Gajda Łukasz

176,73

„ – „

ustawowa

88

Szczecina Ewa

712,73

„ – „

ustawowa

89

Jagłowski Dariusz

1597,73

„ – „

ustawowa

90

Kuleszewicz Stanisław

1082,39

„ – „

ustawowa

91

Łukowski Jerzy

95,63

„ – „

ustawowa

92

Majewski Andrzej

528,61

„ – „

ustawowa

93

Przekop Piotr

801,53

„ – „

ustawowa

94

Sidorowicz Antoni

1318,6

„ – „

ustawowa

95

Borowski Wiesław

666,17

„ – „

ustawowa

96

Korenkiewicz Robert

353,8

„ – „

ustawowa

97

Prawdzik Jan

1861,08

„ – „

ustawowa

98

Jasińska Marta

945,1

„ – „

ustawowa

99

Ślużyński Szymon

5126,27

„ – „

ustawowa

100

Haraburda Marek

1453,23

„ – „

ustawowa

101

Kozłowski Witold

823,11

„ – „

ustawowa

102

Sadowski Wiesław

1128,06

„ – „

ustawowa

103

Czupryńska Elżbieta

615,93

„ – „

ustawowa

104

Czupryńska Dorota

578,71

„ – „

ustawowa

105

Babkowski Stefan

321,45

„ – „

ustawowa

106

Domański Jerzy

1076,03

„ – „

ustawowa

107

Fiodorow Piotr

1217,01

„ – „

ustawowa

108

Kamiński Marian

447,02

„ – „

ustawowa

109

Maliszewski Edward

1723,7

„ – „

ustawowa

110

Cebeterewicz Jerzy

293,69

„ – „

ustawowa

111

Citkowska Grażyna

282,17

„ – „

ustawowa

112

Kowalczyk Marian

132,12

„ – „

ustawowa

113

Zwierzyńska Maria

521,71

„ – „

ustawowa

114

Daniszewska Agata

331,41

„ – „

ustawowa

115

Suchocki Piotr

1946,05

„ – „

ustawowa

116

Warsiewicz Józef

673,22

„ – „

ustawowa

117

Anuszkiewicz Marian

990,56

„ – „

ustawowa

118

Kwiatkowski Henryk

904,98

„ – „

ustawowa

119

Paszkowski Wojciech

613,48

„ – „

ustawowa

120

Sadowski Józef

401,99

„ – „

ustawowa

121

Tarnowski Józef

1239,89

„ – „

ustawowa

122

Wojdyła Tadeusz

1000,55

„ – „

ustawowa

123

Gulan Michał

141,31

„ – „

ustawowa

124

Drożęcki Jan

645,47

„ – „

ustawowa

125

Kiendorowicz Paweł

790,02

„ – „

ustawowa

126

Knoch Marcin

348,97

„ – „

ustawowa

127

Giczewski Marek

530,42

„ – „

ustawowa

128

Mickiewicz Jarosław

447,84

„ – „

ustawowa

129

Szymczyk Marek

742,36

„ – „

ustawowa

130

Sierzputowska Elżbieta

844,58

„ – „

ustawowa

131

Poświatowski Mariusz

292,93

„ – „

ustawowa

132

Statkiewicz Bronisław

1089,4

„ – „

ustawowa

133

Statkiewicz Tomasz

1498,71

„ – „

ustawowa

134

Kisłowska Teresa

280,5

„ – „

ustawowa

135

Dzienis Henryk

1789,27

„ – „

ustawowa

136

Karaś Robert

843,3

„ – „

ustawowa

137

Goworowski Stanisław

1781,9

„ – „

ustawowa

138

Goworowska Halina

377,3

„ – „

ustawowa

139

Goworowski Eugeniusz

807,16

„ – „

ustawowa

140

Kisłowski Jan

765

„ – „

ustawowa

141

Kisłowski Andrzej

856,08

„ – „

ustawowa

142

Słomiński Piotr

641,78

„ – „

ustawowa

143

Dymper Jacek

76,45

„ – „

ustawowa

144

Pachucki Marcin

341,55

„ – „

ustawowa

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-05-18

Data modyfikacji: 2011-05-18

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-05-18