Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Wejście w życie 6 września 2015 r.

Co to jest petycja:

Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje składane do Wójta Gminy Nowinka zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach zgodnie z art. 14. ustawy:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-06-15

Wprowadzający: Leszek Surażyński

Data wprowadzenia: 2016-04-06

Data modyfikacji: 2024-01-08

Opublikował: Leszek Surażyński

Data publikacji: 2016-04-06