Zamówienia publiczne aktualne

Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince

opublikowano: 2024-06-07

Przebudowa dróg gminnych po PGR

opublikowano: 2024-04-26

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka” w formie „zaprojektuj i wybuduj”

opublikowano: 2024-01-29

"Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka" w formie "zaprojektuj i wybuduj"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-534b218a-a560-11ee-953e-c2ea26915e21

opublikowano: 2023-12-28

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2023-12-21

Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Nowinka

opublikowano: 2023-12-12

Zapytanie ofertowe na usługę "Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka"

opublikowano: 2023-12-12

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowinka

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89d7c46b-9297-11ee-ba3b-4e891c384685

opublikowano: 2023-12-04

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowinka

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb787760-902e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

opublikowano: 2023-12-01

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2024

opublikowano: 2023-11-23

Zapytanie cenowe w sprawie usługi równania i profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2024

opublikowano: 2023-11-23

Ogłoszenie o sprzedaży bramy w formie przetargu w drodze składania ofert pisemnych

opublikowano: 2023-11-23

Zapytanie ofertowe w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nowinka – sezon 2023/2024

opublikowano: 2023-11-03

Zapytanie ofertowe w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nowinka – sezon 2023/2024

opublikowano: 2023-10-18

Ogłoszenie o sprzedaży bram w formie przetargu w drodze składania ofert pisemnych

opublikowano: 2023-10-02

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu KRI (tj. audytu wewnetrznego bezpieczeństwa informacji)

opublikowano: 2023-09-18

Zapytanie ofertowe na dostarczenie towarów i/lub usług w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

opublikowano: 2023-09-05

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO, WĘGLA PELLETU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWINKA

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec6156b3-426b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

opublikowano: 2023-08-24

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NOWINKA

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42d0a438-4013-11ee-a60c-9ec5599dddc1

opublikowano: 2023-08-21

Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Nowinka

opublikowano: 2023-08-18

AD.271.8.2023 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowinka”

opublikowano: 2023-08-17

Zapytanie ofertowe na dostarczenie towarów i/lub usług w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

opublikowano: 2023-08-14

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NOWINKA

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1fff291-383a-11ee-9aa3-96d3b4440790

opublikowano: 2023-08-11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

opublikowano: 2023-08-09

Zapytanie ofertowe na realizacje projektu pod nazwą „Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”

opublikowano: 2023-08-04

Zakup nowego autobusu szkolnego

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c9ccdd1-140c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

opublikowano: 2023-06-26

Zapytanie ofertowe na realizacje projektu pod nazwą „Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”

opublikowano: 2023-06-21

Zapytanie ofertowe na dostarczenie towarów i/lub usług w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020

opublikowano: 2023-06-21

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku

opublikowano: 2023-06-14

Ogłoszenie o sprzedaży bram w formie przetargu w drodze składania ofert pisemnych

opublikowano: 2023-06-13

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Nowinka"

opublikowano: 2023-06-12

Zapytanie ofertowe na dostarczenie towarów i/lub usług w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020

opublikowano: 2023-06-06

Ogłoszenie o sprzedaży bram w formie przetargu w drodze składania ofert pisemnych

opublikowano: 2023-05-24

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku

opublikowano: 2023-05-23

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku

opublikowano: 2023-05-05

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo” w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-109dad47-e595-11ed-9355-06954b8c6cb9

opublikowano: 2023-04-28

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6eed458-e40e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-04-26

Modernizacja istniejącej sieci LAN Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince i Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

opublikowano: 2023-04-26

"Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu gasniczego GLM typu furgon dla OSP "Bryzgiel"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd030091-cf9d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-03-31

"Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu gasniczego GLM typu furgon dla OSP "Bryzgiel"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82e9a6e5-c7d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-03-21

Modernizacja istniejącej sieci LAN w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

opublikowano: 2023-03-14

Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd292f38-b43a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

opublikowano: 2023-03-08

Roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych"

opublikowano: 2023-02-23

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku Ośrodka Kultury w Nowince

opublikowano: 2023-01-27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2021-05-24

Wprowadzający: Przemysław Szargiej

Data modyfikacji: 2024-06-10

Opublikował: Przemysław Szargiej

Data publikacji: 2023-08-14