zarzadzenia2009r

L.P Nr zarzadzenia Data wydania Tytuł zarzadzenia
1 1/09 06.01.2009r

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe

 
2 2/09 06.01.2009r  w sprawie:ustalenia astałego zapasu gotówki w kasie na 2009 rok.
3  3/09  06.01.2009r  w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.
4  4/09    
5  5/09  06.01.2009r  w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2009 rok
6  6/09    
7 7/09 06.01.2009r W sprawie sprawozdawczości budżetowej
8  8/09 08.01.2009r  w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
 
9 9/ 09 05.02.2009r  w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince 
10      
11 11/09 12.01.2009r w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych
 12      
13      
14  14/09  12.01.2009r  w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
15  15/ 09  14.01.2009r  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2009r. dla Urzędu Gminy Nowinka.
16  16/09  14.01.2009r  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka.
17      
18      
19  19/09  02.03.2009  w sprawie ustaleń dotyczących nabycia na rzecz gminy Nowinka nieruchomości w m. Monkinie
20      
21      
22      
23      
24      
25 25/09 17.04.2009r w sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 roku
 26  26/09  28.04.2009r  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego gminy Nowinka  
27  27/09  08.05.2009r  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2005 z dnia 30 września 2005r.  
28        
29        
30        
31  31/09  23.06.2009r  w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Nowince.  
32  32/09  23.06.2009r  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowinka regulaminu okresowej oceny pracowników  
33        
34  34/09  08.07.2009r  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
35 35/09 14.07.2009r w sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku  
 36  36/ 09  20.07.2009r   W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.  
37  37/09  20.07.2009r  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wdrażania i utrzymania systemu jakości ISO 9001;2009  
38  38/09  20.07.2009  w sprawie nabycia na rzecz gminy Nowinka niezabudowanej nieruchomości.  
39        
40  40/09  27.07.2009r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Bryzgiel, Nowinka i Olszanka Folwark
 
41        
42  42/09  01.09.2009r  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i sklepiku szkolnego przy Zespole Szkół w Nowince  
43  43/09  14.10.2009r
 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych  
44 44/09 19.10.2009r w sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2009 roku  
45        
46        
47        
48  48/09  12.11.2009r
 w sprawie ustanowienia Księgi Jakości PN-EN ISO 9001:2009 dla Urzędu Gminy Nowinka  
49  49/09  12.11.2009r
 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych  
50 50/09  12.11.2009r
 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych  
51 51/09  12.11.2009r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowinka   
 52        
53  53/09  01.12.2009r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince  
 54  54/09 04.12.2009r  w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych   
 55  55/09  08.12.2009r
 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
       
       
       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-11

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-11