zarz2010

Lp.Nr zarządzeniaData wydaniaTytuł zarządzenia
 1 1/ 10 05.01.2010r 

W sprawie: ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2010 rok.

 22/10 05.01.2010r 

W sprawie: kontroli  zarządczej i finansowej w jednostkach podsektora  finansów publicznych.

 
 3 3/10 05.01.2010 

W sprawie: Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy

 4 4/10 05.01.2010 

W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2010 rok

( patrz poniżej)

 55/10
 07.01.2010rw sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe
 6 6/1007.01.2010r w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 
 7 7/1007.012.2010rw sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010r. dla Urzędu Gminy Nowinka. 
 8 08/10 28.01.2010w sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2009 roku
 9 9/1005.02.2010r

W sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Nowince
( patrz poniżej)

10 10/10 05.02.2010r 

W sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę Urzędu Gminy w Nowince
( patrz poniżej)

11 11/10  
12 12/10 09.02.2010rw sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/07 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2007r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Nowinka i zatwierdzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowinka 
13 13/10  
1414/10 02.03.2010r ?pid=zarz14_10w sprawie uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt 
1515/1031.03.2010rw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r ( patrz poniżej)
16 16/10 20.04.2010r 

W sprawie : informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 roku ( patrz poniżej)

1717/1012.05.2010rw sprawie udzielenia upoważnienia dla Zbigniewa Szymańskiego Sekretarza Gminy.
 18 18/10 12.05.2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r
( patrz poniżej)
1919/1024.05.2010rw sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r
(patrz ponizej)
2020/1024.05.2010rw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2010r.
 21 21/10 27.05.2010r w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
22 22/10 01.06.2010r w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Nowince do przeprowadzania powszechnego spisu rolnego w 2010r.
23 23/10 01.06.2010r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta RP na dzień 20 czerwca 2010r.
 24 24/10 15.06.2010r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bryzgiel
2525/1001.07.2010r

w sprawie: założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2011 rok
( patrz poniżej)

26 26/10 05.07.2010rw sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Walne 
2727/1005.07.2010r w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie ze zjeżdżalni wodnej na plaży gminnej w miejscowości Danowskie.  
28 28/10 05.07.2010rw sprawie ustalenia opłat za korzystanie z plaży gminnej w miejscowości Bryzgiel i zasad rozliczania się za inkaso.  
2929/1013.07.2010r

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku ( patrz poniżej)

3030/1022.07.2010r
  

           W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

( patrz poniżej)

3131/1027.07.2010rw sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok ( patrz poniżej)
32 32/10 01.09.2010rw sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Pilota Witolda Urbanowicza w Olszance 
33 33/1010.09.2010r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dostawę fabrycznie nowego samochodu pożarniczego typ ciężki 4x4 z funkcją do ograniczania skażeń i działań gaśniczych PN – EN 1846-1;S-2-6-5000-8/3200-1 
34 34/10  
35 35/10  
36 36/10 04.10.2010rw sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych  
3737/1008.10.2010rw sprawie : informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za III kwartał 2010 roku ( patzr poniżej)
3838/10 11.10.2010rw sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych  
39 39/10  
40 40/10  
40 41/10  
4242/10 03.11.2010w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 315 004 użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowince 
43   
44   
45   
46   
4747/1024.11.2010w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
    
    
 
  
    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-01-28

Data modyfikacji: 2010-12-01

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-01-28